AccrosSky

3 teksty – auto­rem jest Ac­cros­Sky.

Bacz, by nie roz­ma­wiać z mówiącym przez sen, gdyż słowa je­go pochodzą z nad­rzecza zaświatów. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 10 lipca 2010, 21:18

Gdy widzi­my, że ktoś łka, od­rucho­wym jest po­dejście i za­pyta­nie " Dlacze­go płaczesz? " Bez­sensow­ne słowa, przez które płaczący znów roz­pa­miętu­je powód swo­jej roz­paczy, która na powrót się w nim zbiera i zmusza do jeszcze bar­dziej smut­ne­go szlochu. To jak roz­dra­pywa­nie ra­ny, która jeszcze się nie zas­kle­piła, ale przes­tała już krwa­wić, wciąż na no­wo i nowo. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lipca 2010, 00:48

Za­wiłość myśli su­mienia- pros­to­ta udręki. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 lipca 2010, 22:33
AccrosSky

Nie boję się wyrażać własnych opinii. Nie płacz, jeśli określę twe słowa nudnymi, mało oryginalnymi lub nieciekawymi. Podpisałeś się pod nimi, określiłeś jako swoje- bądź więc też gotów zebrać za nie baty. ~*~ Jeśli przybyłeś tu zemścić się za negatywny komentarz bądź ocenę- zniżyłeś się do najniższego z możliwych poziomów. I tak Cię wtedy potraktuję: jak dno.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AccrosSky

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność